Pre lekárov

Aktualizované: 18. augusta 2020

V liečbe parodontitídy mám dlhoročné skúsenosti, o čom svedčí množstvo pacientov so stabilným stavom parodontu. K dentálnej hygiene parodontologického pacienta pristupujem vždy individuálne, preto sa môžu jednotlivé postupy terapie líšiť.

Zubný lekári, s ktorými spolupracujem, majú ku každému pacientovi počas celej terapie dostupnú nasledovnú interaktívnu dokumentáciu:

Počas hygienickej fázy

  • Vstupnú fotodokumentáciu pred začatím liečby
  • Intraorálne snímky pred začatím terapie
  • Kompletný parodontologický status pacienta pred liečbou
  • Fotodokumentáciu po ukončení liečby
  • Kontrolné intraorálne snímky po skončení terapie

Počas udržiavacej fázy

  • Individuálne nastavenie intervalu recall návštev podľa typu parodontitídy, potrieb pacienta, jeho domácej starostlivosti o ústnu dutinu, pridružených ochorení, návykov, atď.
  • Remotiváciu pacienta počas pravidelných recall návštev
  • Pravidelnú rekalibráciu interdentálnych pomôcok a reinštruktáž s individuálne vybranými pomôckami pre domácu ústnu hygienu

Komunikácia so zubným lekárom, od ktorého je pacient delegovaný, je pre mňa veľmi dôležitá, a preto si na nej zakladám od začiatku liečby pacienta. Taktiež kladiem dôraz na vzájomnú analýzu postupov pred samotnou liečbou, pretože názory a filozofia ošetrujúceho lekára a dentálneho hygienika vo vzájomnej spolupráci je na prvom mieste a značne ovplyvňuje výsledok terapie.

(*intraorálne snímky, fotodokumentácia a parodontologický status sú k dispozícii na stiahnutie z databázy)