Parodontitída neškodí len zubom

Aktualizované: 2. novembra 2020

O vplyvoch ústneho zdravia na celkové zdravie organizmu a naopak, sa hovorí už od čias starovekých civilizácií. Tento článok je preto o vplyve parodontitídy, na…

O vplyvoch ústneho zdravia na celkové zdravie organizmu a naopak, sa hovorí už od čias starovekých civilizácií. Tento článok je preto o vplyve parodontitídy, na zdravie nášho organizmu.
Mnohé štúdie dokázali, že medzi najčastejšie ochorenia, ktoré majú spojitosť s parodontitídou v ústach patrí aterosklerózanepriaznivé následky v tehotenstve a vplyv na priebeh cukrovky. Taktiež sa čoraz viac ukazuje spojitosť medzi chronickým ochorením obličiek a pľúcnymi infekciami.

Ateroskleróza

Ateroskleróza je ochorenie tepien, známe aj pod názvom „kornatenie ciev“ pri ktorom sa na vnútornu stenu cievy ukladá tuk a choelsterol. Tým cievy strácajú svoju pružnosť a priechodnosť, čím sa cez tieto znižuje prietok krvi a to môže viesť až k tvorbe zrazenín a upchatiu cievy. Toto môže mať za následok srdcový infarkt, alebo mozgovú príhodu.
V predchádzajúcm blogu som písal o tom, že parodontitída začína zápalom v ďasnovom žliabku. Tento žliabok okolo zuba je vystlaný jemným tkanivom, ktoré je v prípade parodontitídy v neustálom kontakte s baktériami a tým vytvára pre tieto vstupnú bránu do tela.
Baktérie sa takto dostávajú do krvného obehu a podieľajú sa na formovaní plaku v stenách ciev, ktorý môže viesť až k tvorbe zrazeniny a tým k infarktu alebo mozgovej príhode. Mnohé štúdie dokazujú, že liečbou parodontitídy sa výrazne znižuje prítomnosť zápalových látok v tele. To poukazuje na to, že sa tým zastaví pôsobenie jedného z faktorov zapríčiňujúcich aterosklerózu.

Nepriaznivé následky v tehotenstve

Aktívna parodontitída u tehotných žien môže spôsobovať predčasný pôrod, čo môže mať nepriaznivé následky pre novorodenca. Štúdie dokazujú, že druh baktérie Porphyromonas gingivalis, ktorý je v ústach premnožený počas aktívnej parodontitídy, môže mať vpyv na zmenšenú veľkosť plodu a taktiež na zvyšovanie zápalových látok v plodovej vode. Parodontitída u tehotných žien sa môže podielať na zvyšovaní krvného tlaku a množstva bielkovín v moči, čo môže ďalej spôsobobať komplikácie ako rozpad červených krviniek, narušenie funkcie vnútorných orgánov matky a mnohé iné.

Cukrovka

V predchádzajúcom blogu som písal o vplyve cukrovky na priebeh a liečbu parodontitídy. Tento vplyv je však vzájomný a aktívna parodontitída taktiež vplýva na priebeh cukrovky a vznik komplikácií spojených s týmto ochorením. Okrem toho, že sa liečbou parodontitídy znižuje množstvo zápalových látok v tele, tak sa naopak zvyšuje množstvo hormónu, ktorý ovplyvňuje reguláciu glukózy v krvi. To má za následok zlepšenie kontroly cukru v krvi a celkového stavu cukrovky.

Chronické ochorenie obličiek

Medzi známe príčiny chronického ochorenia obličiek patrí cukrovka a vyskoký krvný tlak. Obe tieto ochorenia sú do veľkej miery ovplyvňované aktívnou parodontitídou. To vytvára spojitosť parodontitídy s chronickým ochorením obličiek, ktorá bola potvrdená mnohými štúdiami. Je dokázané, že liečba chronickej parodontitídy môže mať pozitívny efekt na funkciu obličiek.

Pľúcne infekcie

Rôzne objavujúce sa dôkazy poukazujú na to, že parodontitída môže mať vplyv na vznik bakteriálnej pľúcnej infekcie (pneumónie). Štatisticky je dokázaná aj vyššia úmrtnosť u pacientov, ktorý majú spolu s týmto ochorením súčasne prebiehajúcu parodontitídu. Pravidelná dentálna hygiena môže pozitívne ovplyvňovať samotný priebeh pľúcnych infekcií.

Sú zuby zrkadlom nášho zdravia?

V dnešnej dobe je už veľmi dobre známy pozitívny efekt liečby parodontitídy na chronický zápal v organizme. Množstvo štúdií potvdrilo spojitosť s vyššie menovanými ochoreniami, no ďalší výskum tejto problematiky stále prebieha. Posledné štúdie dokonca zistili prítomnosť baktérií spôsobujúcich parodontitídu aj v nádoroch čo môže znamenať spojitosť. Každopádne, liečba parodontitídy je dôležitý krok k zachovaniu vlastných zubov a taktiež k prevencii pred inými ochoreniami. Nezabúdajme na to, že prebiehajúca parodontitída v ústach nebolí, nie je dedičná a riešením nie je maskovanie príznakov zubnými pastami proti krvácaniu a ústnymi vodami. Dentálny hygienik špecializujúci sa na liečbu parodontitídy je prvým krokom pre udržanie si zdravia.